درباره بورس آکادمی

شفاف باشید، متفاوت باشید

بورس آکادمی یکی از محصولات گروه اکوبیزنس بوده که از سال 1398 فعالیت خودش رو در زمینه برگزاری دوره های مربوط به اقتصاد، مالی و سرمایه گذاری شروع نموده است. این آکادمی فعالیتش در جهت برگزاری دوره های توانمندساز جهت اشخاصی که به دنبال سرمایه گذاری در بازارهای مالی و غیر مالی هستند، می باشد.

 

اعضای هیئت علمی:

دکتر علی صادقین

دکتر محمد گرجی آرا

دکتر جلال دهنوی

1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی