آموزش مالی برای همه


توجه شود این نحوه محاسبه با توجه به ارزش ذاتی طلای سکه است.
امکان دارد در شرایط غیر تعادلی و انتظارات تورمی افزایش قیمت سکه از ارزش ذاتی نیز بالاتر رود.

 
Template Design:Dima Group