آموزش مالی برای همه

 

انجمن جهانی طلا اخیرا در گزارشی به بررسی تغییرات تقاضای طلا در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ کرده است، از جمله حائز اهمیت این گزارش می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

@تقاضای جهانی طلا در سال ۲۰۱۹ به دلیل کاهش شدید تقاضای مصرفی ۱ درصد از سال ۲۰۱۸ کمتر بوده است.


@ به دلیل رشد قیمت طلا، تقاضای مصرفی کاهش قابل ملاحظه ای نشان می دهد. قیمت های بالا و پرنوسان باعث کاهش شدید تقاضای مصرفی شده است. در صورت ثبات قیمت های بالا انتظار بازگشت تقاضای مصرفی وجود دارد.

@ به دلیل کاهش نرخ بهره، انتظارات از رکود اقتصادی و نا اطمینانی های اقتصادی-سیاسی تقاضای صندوق های قابل معامله در بورس (ETFs) رشد قابل ملاحظه ای داشته است. در سال ۲۰۱۹ بارها شاهد تحولات شدید سیاسی بودیم که تمایل به نگهداری طلا توسط سرمایه گذاران افزایش یافت.

@بانک های مرکزی علیرغم خرید کمتر طلا نسبت به سال ۲۰۱۹، ۶۵۰ تن طلا به صورت خالص خریداری کرده اند (۶ تن کمتر از رکود ۱۰ ساله سال ۲۰۱۸).

 
Template Design:Dima Group