آموزش مالی برای همه

بورس آکادمی یکی از محصولات گروه اکوبیزنس بوده که از سال 1398 فعالیت خودش رو در زمینه برگزاری دوره های مربوط به اقتصاد، مالی و سرمایه گذاری شروع نموده است. این آکادمی فعالیتش در جهت برگزاری دوره های توانمندساز جهت اشخاصی که به دنبال سرمایه گذاری در بازارهای مالی و غیر مالی هستند، می باشد.

 

اعضای هیئت علمی:

دکتر علی صادقین

دکتر محمد گرجی آرا

دکتر جلال دهنوی

Template Design:Dima Group